ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΥΒΑΡΗΣ Ι. - ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ Α. Ι.Κ.Ε.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

ΕΔΡΑ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 110, Τ.Κ. 18758 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ:

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%

ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 800828284   Δ.Ο.Υ.: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 142312707000

ΤΗΛ: 210 4000119-